Organisatieverandering

Organisatieverandering na een fusie

Organisatieverandering na een fusie

Wat je in de zorg heel veel ziet is dat er verschillende organisaties samengevoegd worden tot één. Vaak eerst door een samenwerking en later gevolgd door een fusie. Soms lijkt het logisch, maar veel vaker werd het door de overheid opgelegd omdat het goedkoper zou zijn. In het verleden was het zo: een organisatie van minder dan 100 bedden moest fuseren met een andere kleine organisatie omdat het beter en efficiënter zou zijn voor de bedrijfsvoering. Het verleden heeft uitgewezen dat het vaak niet zo simpel is en systemisch gezien is daar ook een hele goede reden voor.

Ga je voor symptoombestrijding in de bovenstroom?

Wat er op zo’n moment gebeurt is dat er geen aandacht is voor de roots, de achtergrond, het bestaansrecht van de verschillende organisaties die samengevoegd zijn. Doordat daar geen aandacht voor was, op dat moment van fusie, blijven mensen eigenlijk schoppen tegen zo het nu gaat en zeggen ze: ‘ja maar voor de fusie ging het veel beter’ of ‘hadden we veel meer handen aan het bed’. Wanneer er juist bij zo’n fusie aandacht gegeven wordt aan al dat soort dingen van wat er achtergebleven is. Maar ook wat mensen meegenomen hebben, dat ze kunnen laten zien waar ze trots op zijn en wat de roots zijn van hun organisatie, hun eigen ‘oude’ organisatie en laten voelen dat ze vooral gezien worden in wie ze zijn, als mens en als functionaris en hun achtergrond. Hoe kunnen ze dat tonen, wat ze eigenlijk meenemen en wat ze achterlaten. Zo raken ze op hun beurt weer geïnteresseerd in de herkomst van de nieuwe collega’s de nieuwe organisatie waar ze nu bij horen.

Of voor echte oplossingen in de onderstroom?

En op die manier wordt iedereen als het ware gezien, hoeven ze zich niet prominent te manifesteren in een roep om gezien te worden. Dan gaat het gewoon heel geleidelijk. En dat is wat er gebeurt in een systemische organisatie opstelling, dan ga je terug naar dat soort momenten waarop het echte probleem is ontstaan. Dus mocht er na een fusie bijvoorbeeld problemen zich voordoen zoals dat mensen zich afzetten tegen een fusie, of dat het ineens niet meer loopt, dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld dingen in de onderstroom misgaan.

Dat werkt dieper en beter

En in de onderstroom zijn dingen gebeurd die niet handig waren, maar waarvan je niet wist hoe je het anders moest doen. En door die dingen nu in zo’n systemische opstelling aandacht te geven, vallen zaken op zijn plek voor de mensen en werkt het daarna veel beter. Waardoor er daarna geen extra training, communicatie of samenwerking meer nodig zijn, omdat in de onderstroom juist de problemen zijn opgelost. En vaak zitten de problemen in de onderstroom en niet in de bovenstroom, dat je denkt dat er kennis ontbreekt. En daardoor kom je op die dieper gelegen oplossingen, dat wat veel beter werkt.

Dus wil je aan de slag met zo’n systemische opstelling in jouw zorgorganisatie, neem dan gerust contact op met mij, dan praten we verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *