Q teamsessies

Lukt het je als bestuurder of manager maar niet om je zorgteams mee te krijgen in de gewenste verandering? Lijkt iedereen te focussen op zijn eigen frustraties en alleen zijn eigen oplossingen te zien? Alsof ze vastzitten in beton? Kies met een Q teamsessie voor kwaliteit van zorg met draagvlak in en inbreng van je hele team.

In de zorg werken prachtige, gemotiveerde mensen, maar er is in alle eerlijkheid ook veel frustratie. Vaak is niet eens meer duidelijk wat de oorzaak is, het is een opeenstapeling van overvragen, onderwaardering, frustraties en fusies die elkaar versterken en beïnvloeden. Wil je stappen zetten op weg naar een gezonde zorgorganisatie, dan heb je iedereen nodig. Als zorgondernemer ben jij de motor, maar de hele organisatie moet meebewegen om een positieve verandering op gang te brengen.

 

  • Organisatie-analyse: wat staat veranderen in de weg?

Een Q teamsessie helpt je bepalen waar de organisatie staat, op welke terreinen vragen, frustraties en behoeften leven, welke problemen ervaren worden en om de cultuur in kaart te brengen. Hierbij is specifiek aandacht voor de patronen, blokkades, energie en mindset van de medewerkers. Waar vinden we elkaar in drijfveren en visie, maar ook: waar zitten patronen in de organisatie, en hoe vormen deze een belemmering om samen stappen te zetten? Deze blokkades moeten eerst benoemd worden en worden aangepakt.

  • Organisatiesystemen: geven nieuwe inzichten

 Voor een Q teamsessie bepalen we samen welke methoden het best aansluiten bij de cultuur en vragen van de organisatie. We kijken bijvoorbeeld naar het organisatiesysteem waarvan het team een onderdeel is. Soms kunnen teams of medewerkers namelijk de verandering niet maken door ander onderliggende emoties en processen die nu niet zichtbaar zijn. Medewerkers nemen de rol aan van een concreet probleem en gaan een fysieke confrontatie aan. Dit voegt de broodnodige emotionele laag toe aan de vaak veel te rationele, functionele benadering in de zorg, die mensen eenvoudig over het hoofd zien. We leggen deze parels bloot zodat er in de onderstroom zaken opgelost worden, waarna teamleden de verandering wel kunnen maken.

  • Draagvlak creëren voor verandering

 carla-booneEen organisatie veranderen doe je niet alleen. Voorwaarde voor verandering is dat iedereen die een rol speelt in het proces zich gehoord voelt en herkent in de stappen die worden gezet. Tijdens de Q teamsessie wordt hiervoor de basis gelegd. Niet alleen formuleren we samen missie, visie en kernwaarden: we visualiseren ook samen de nieuwe organisatie. Wat willen we samen bereiken, hoe maken we daarmee het verschil in de zorg en wat moet daarvoor veranderen? Aansluitend op een Q teamsessie kan worden gekozen voor een Q traject om keuzes te implementeren.

Q teamsessies leggen de basis voor Zorgondernemers, Management teams, Bestuurders, Pioniers, Strategen, Organisatie deskundigen, HRM-ers, Innovators om te komen tot echte kwaliteit in de zorg.

Yesss!!! Ik ben klaar voor verandering in de zorg

Jij ook?

 
 
Carla Boone
Wouwseweg 9
4661 VM  Halsteren
Tel.: 06-42469367 
KvK: 52689352

Contactformulier